Nøgletal

Her findes nøgletal for de seneste 5 års regnskabsår.

Regnskabsåret går fra 1. juli - 30. juli.

Der er ikke ansat nogen medarbejdere i fonden.

 

  2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
  TDKK TDKK TDKK TDKK TDKK
HOVEDTAL          
Resultat          
Resultat af ordinær primær drift 2.939 2.647 2.626 1.865 3.773
Resultat før finansielle poster 1.339 723 857 231 2.314
Resultat af finansielle poster 2.169 3.756 4.914 7.784 3.199
Årets resultat 4.314 2.357 4.716 6.921 5.144
           
Balance          
Balancesum 182.151 162.250 147.013 134.076 124.947
Egenkapital 127.368 130.253 127.928 124.135 120.215
           
Investering i materielle anlægsaktiviteter -11.270 -22.633 1.209 -19.912 -6.500
           
Nøgletal i %          
Afkastningsgrad 0.7% 0,4% 0,6% 0,2% 1,9%
Soliditetsgrad 69.9% 80,3% 87,0% 92,6% 96,1%
Forretning af egenkapital 3,3% 1,8% 3,7% 5,7% 4,3%
           
Tallene for 2019/20 er foreløbige tal. De endelige tal vil fremgå ultimo november 2020.
           
           

 

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

bottom_billede
Udviklet af landIT