blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa

Nøgletal

Her findes nøgletal for de seneste 5 års regnskabsår.

Regnskabsåret går fra 1. juli - 30. juli.

Der er ikke ansat nogen medarbejdere i fonden.

 

      2017/18       2016/17  2015/16 2014/15  2013/14
         TDKK          TDKK      TDKK    TDKK     TDKK
HOVEDTAL          
Resultat          
Resultat af ordinær primær drift            867               231          270        444        308
Resultat før finansielle poster            867               231       2.341        669         308
Resultat af finansielle poster         4.914            7.784       3.199      6.560   10.276
Årets resultat         4.720            6.921       5.144     6.285      9.201
           
Balance          
Balancesum     147.013        134.076   124.947 120.339 116.183
Egenkapital     127.951        124.135   120.125 116.391 110.606
           
Investering i materielle anlægsaktiver         1.209          19.912      6.500        541    19.590
Nøgletal i %          
Afkastningsgrad 0,6%   0,2%       1,9%      0.6%       0,3%
Soliditetsgrad 87,0%           92,6%     96,1%    96.7%     95,2%
Forrentning af egenkapital 3,7%    5,7%       3,6%      5.1%       9,1%
           
Der er foretaget tilpasning af nøgletallene for 2013/14 til den nye regnskabsopstilling i henhold til de nye
regler i lov om erhvervsdrivende fonde. 
 

 

 

 

bottom_billede

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

Udviklet af landIT