blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa blad_graa

Bestyrelse

Niels Jørgen Bønløkke
Formand
F. 1953. Godsejer, medejer af Lyngbygaard, Aarhus.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Landbrugsforhold, frøavl, fremavl af hvede og byg. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 1997. Formand siden 2007.

Øvrige tillidshverv:
Medlem af bestyrelsen i Nordic Seed A/S (næstformand), Danish Agro A.m.b.a.

Kontakt: njb@lyngbygaard.dk / tlf: 2126 1505
Lise Nistrup Jørgensen
Medlem
F. 1956. Seniorforsker, Aarhus Universitet. Bor i Slagelse.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Plantesygdomme, forskning. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 2002. .

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Tystoftefonden. Medlem af Miljøstyrelsens Dialogforum for Pesticider. Medlem af European Plant Protection Organisation's (EPPO) udvalg for guidelines i relation til pesticidafprøvning og pesticidresistens. Medlem af Plantesundhedsnævnet.

Kontakt: lisen.jorgensen@agro.au.dk / tlf: 2228 3352
Michael Stevns
Næstformand
F. 1962. Direktør i Danmarks Jægerforbund. Bor i Skanderborg.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Strategi, forretningsudvikling, fødevareindustrien, ledelse af erhvervsdrivende fonde.
Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse  i  2006-10 (næstfmd.)) og igen fra 2012-

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Contigo Print Group A/S (fmd.), PlastiSens Aps. (fmd.), Incuba A/S.

Kontakt: michaelstevns@hotmail.com / tlf: 4060 5400
Ole Lykke
Medlem
F. 1959. Driftsleder i Nordic Seed A/S. Bor i Dyngby.

Særlige kompetencer i bestyrelsen: Planter. Drift af forsøgsfaciliteter. Markdrift. Medlem af Pajbjergfondens bestyrelse siden 2014.

Øvrige tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Fieldsense A/S.

Kontakt: ole.lykke@pajbjergfonden.dk / tlf: 2090 5400
bottom_billede

Pajbjergfonden  |  Grindsnabevej 25  |  DK-8300 Odder  |  pajbjergfonden@pajbjergfonden.dk

Udviklet af landIT